[Thông báo - Lịch thi cuối kỳ HK 1 2018- 2019: CÁC MÔN HỌC MÀ KHOA ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI TRƯỚC]

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng gởi đến các bạn sinh viên thông báo "Lịch thi cuối kỳ Học kỳ 1 năm học 2018 - 2019 (cập nhật ngày 29/10/2018), từ ngày 12/11/2018 đến 16/11/2018: CÁC MÔN HỌC MÀ KHOA ĐĂNG KÝ TỔ CHỨC THI TRƯỚC - Hệ ĐH Chính quy"

Các bạn xem online lịch thi tổng hợp tại đây:
https://drive.google.com/…/1CXD6UPu60iFhv7Grz1dUl6H83…/view…

Xem Lịch thi cá nhân (danh sách thi) chi tiết tại trang http://myuel.uel.edu.vn/

Lịch thi chính thức HK1 năm học 2018 - 2019 sẽ sớm được cập nhật đến toàn thể các bạn sinh viên. Thời gian dự kiến của kỳ thi học kỳ 1 diễn ra từ ngày 17/12/2018 đến hết ngày 05/01/2019.


Trân trọng.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 246,757

21,205