Quy định đề thi cuối kỳ - Mẫu đề thi

Quy định V/v Tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học và thi tốt nghiệp
(Ban hành kèm quyết định 1053/QĐ-ĐHKTL-KT&ĐBCL ngày 13/11/2013)

Xem và Tải file thông báo quy định tại đây
 
Các biểu mẫu đề thi:

STT

Biểu mẫu

Tải file đính kèm

1.

Mẫu đề thi cuối kỳ - Tự luận

2.

Mẫu đề thi cuối kỳ - Trắc nghiệm

3.

Mẫu đề thi tốt nghiệp - Tự luận

4.

Mẫu đề thi tốt nghiệp - Trắc nghiệm

5.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi cuối kỳ  

6.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi tốt nghiệp

7.

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm - thi tốt nghiệp có sử dụng mặt sau làm bài

  FANPAGE

Tổng truy cập: 239,691

19,223