Đánh giá ngoài nội bộ theo chuẩn AUN-QA chương trình Kinh tế và Quản lý Công

Trong 02 ngày 12-13.10.2017, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đón đoàn đánh giá ngoài nội bộ của ĐHQG TP.HCM do PGS.TS Lê Ngọc Huỳnh Lam làm trưởng đoàn đánh giá chương trình Kinh tế và Quản lý Công theo tiêu chuẩn AUN-QA.
Trong 2  ngày làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung như: rà soát toàn văn báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; phỏng vấn ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Hội đồng khoa Khoa, Trưởng bộ môn; phỏng vấn giảng viên, chuyên viên, cán bộ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu,...
Kết thúc 02 ngày làm việc, đoàn đạn giá đã đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả cùng những góp ý để nhà trường cải thiện nhằm tiến tới đánh giá ngoài chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Kịnh tế và Quản lý Công dự kiến vào năm 2018.
Một số hình ảnh trong 2 ngày làm việc:
   

 Đoàn đánh giá ngoài gặp gỡ đại diện lãnh đạo Trường, Khoa và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

   

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh - Phó Hiệu trưởng nhà trường giới thiệu tóm tắt về UEL.


PGS.TS Nguyễn Chí Hải - Trưởng khoa Kinh tế giới thiệu tóm tắt về Khoa.Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Khoa
và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Khoa và cựu sinh viên tham gia phỏng vấn.

Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Khoa và nhà tuyển dụng tham gia phỏng vấn.PGS.TS Le Ngọc Huỳnh Lam - Trưởng đoàn đánh giá đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả.PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng - Hiệu trưởng nhà trường phát biểu cám ơn đoàn đánh giá.


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng đại diện lãnh đạo Trường, Khoa và Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng sau khi kết thúc 02 ngày làm việc.

  FANPAGE

Tổng truy cập: 190,907

14,890