Chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cấp chương trình theo tiêu chuẩn AUN-QA tại trường ĐH Văn Lang

Ngày 25/05/2018, ThS Nguyễn Minh Trí, Phó phòng KT&ĐBCL đã có buổi trình bày chia sẻ kinh nghiệm đánh giá cấp chương trình theo bộ tiêu chuản AUN-QA cho các Thầy cô Khoa Thương mại và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Văn Lang. 
Tại buổi trình bày, ThS Nguyễn Minh Trí đã nêu ra cách thức tiếp bộ tiêu chuẩn cấp chương trình 3.0 của AUN-QA để thực hiện tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá. Bên cạnh đó, Báo cáo viên cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai tư đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá tại Trường Đại học Kinh tế - Luật.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 252,285

26,551