Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 13 (16-04-2018 – 20-04-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 13 (16-04-2018 - 20-04-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 17/04/2018 
 07:00 -  09:15 Đi giảng

TS. Nguyễn Vũ Phương 
Thứ năm 19/04/2018
08:00
- 12:00
Đi giảng TS. Nguyễn Vũ Phương 


 
 08:00 Học nghị quyết  ThS. Nguyễn Minh Trí ĐH Bách Khoa  
 Thứ sáu 20/04/2018
 08:00 - 16:00 Nghỉ phép ThS. Nguyễn Minh Trí    

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:

Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ ba 17/04/2018 
 08:00 - 16:00 Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
Thứ năm 19/04/2018 
  08:00 - 16:00  Tham gia lớp học Bồi dưỡng chuyên viên. ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 Quận Bình Thạnh  
  FANPAGE

Tổng truy cập: 196,859

16,659