Lịch công tác của P.KT&ĐBCL - Tuần 15 (03-12-2018 – 07-12-2018)

Lịch làm việc của Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng Tuần 15 (03-12-2018 - 07-12-2018)
I. LỊCH CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG:
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ hai 03/12/2018 
08:30 - 16:00 Tọa đàm "Xây dựng chuẩn đầu ra ngành TMĐT" TS. Nguyễn Vũ Phương 

   
  Công tác  ThS. Nguyễn Minh Trí  Hà Nội  
 Thứ ba 04/12/2018
 08:00 - 16:00 Công tác ThS. Nguyễn Minh Trí   Hà Nội  
Thứ tư 05/12/2018
08:00 - 16:00  Công tác
ThS. Nguyễn Minh Trí  Hà Nội  
Thứ năm 06/12/2018 
 08:00 - 16:00 Tham gia đoàn đánh giá ĐHQG - TPHCM đánh giá chương trình ThS. giảng dạy Tiếng Anh TS. Nguyễn Vũ Phương
 
  Công tác  ThS. Nguyễn Minh Trí  Hà Nội  
 Thứ sáu 07/12/2018
 08:00 - 16:00 Tham gia đoàn đánh giá ĐHQG - TPHCM đánh giá chương trình ThS. giảng dạy Tiếng Anh TS. Nguyễn Vũ Phương


   
  Công tác  ThS. Nguyễn Minh Trí  Hà Nội  

II. LỊCH CỦA CHUYÊN VIÊN:
Thời gian Thành phần Địa điểm Ghi chú
Thứ năm 06/12/2018
08:30 - 12:00 Nghiệm thu Ngân hàng đề thi môn LLNHPL ThS. Nguyễn Văn Sáng
CN. Bùi Thị Kim Duyên
 
 Thứ hai 03/12/2018 đến Thứ sáu 07/12/2018
08:00 - 16:00   Nghỉ phép theo lịch đã đăng ký  CN. Lê Kế Nam      FANPAGE

Tổng truy cập: 252,339

26,605