Hướng dẫn giải quyết khiếu nại và phúc khảo điểm thi đối với sinh viên đại học chính quy

Căn cứ vào điều 13, điều 14 quy định về tổ chức thi, kiểm tra đánh giá kết thúc môn học và thi tốt nghiệp ban hành theo Quyết định số 1310/QĐKTL-KT&ĐBCL ngày 30/11/2017, Phòng KT&ĐBCL thông báo đến các bạn sinh viên đại học chính quy về việc giải quyết khiếu nại điểm giữa kỳ, quá trình và phúc khảo điểm thi cuối kỳ cụ thể như sau:

1. Khiếu nại điểm thi

-   Áp dụng: đối với điểm giữa kỳ, quá trình;

-  Hình thức đăng ký: 

  • Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang http://myuel.uel.edu.vn
  • Vào menu “Học vụ” chọn “Đăng ký phúc khảo”
  • Chọn “Năm học” -> “Học kỳ” -> Kỳ thi: "Giữa kỳ" hoặc "Quá trình" -> “Lấy danh sách môn học”
  • Trong bảng “Danh sách môn học” nhấn chọn “Đăng ký” vào môn học tương ứng -> Lưu đăng ký

-  Thời hạn nộp đơn khiếu nại điểm: 5 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL công bố điểm trên trang cá nhân của sinh viên (http://myuel.uel.edu.vn);

-   Thời hạn phản hồi kết quả: 07 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL nhận đơn hợp lệ.

2. Phúc khảo điểm thi

-   Áp dụng: đối với điểm cuối kỳ;

Thời gian đăng ký: 5 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL công bố điểm trên trang cá nhân nhân của sinh viên (http://myuel.uel.edu.vn);

-   Lệ phí phúc khảo: 50.000 đồng/môn (đóng theo quy định và hướng dẫn của phòng Kế hoạch - Tài chính);

-  Hình thức đăng ký:

  • Sinh viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang http://myuel.uel.edu.vn
  • Vào menu “Học vụ” chọn “Đăng ký phúc khảo”
  • Chọn “Năm học” -> “Học kỳ” -> Kỳ thi: "Cuối kỳ"-> “Lấy danh sách môn học”
  • Trong bảng “Danh sách môn học” nhấn chọn “Đăng ký” vào môn học tương ứng -> Lưu đăng ký

-  Thời hạn phản hồi kết quả: 10 ngày làm việc sau khi P.KT&ĐBCL nhận đăng ký hợp lệ.

Lưu ý:

-   Mọi thắc mắc về điểm thi sau thời gian quy định trên sẽ không được giải quyết.

-  Sinh viên cần cân nhắc kỹ khi đăng ký phúc khảo, phải hoàn thành nghĩa vụ đóng lệ phí khi có thông báo đóng tiền của phòng Kế hoạch - Tài chính.

 Trân trọng./.  FANPAGE

Tổng truy cập: 396,903

32,298