Thông báo v/v Thủ tục xin vắng thi kết thúc môn học - Áp dụng cho hệ VLVH, Bằng 2 (Thi lần 1)


Thông báo về việc Thủ tục xin vắng thi kết thúc môn học (Thi lần 1)
Áp dụng cho SV hệ VLVH, Bằng hai.

Xem và tải thông báo tại đây

Tải mẫu đơn tại đây


  FANPAGE

Tổng truy cập: 645,631