Liên hệ


Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


Phòng A208, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 37244511- (08) 37244555 số nội bộ 6401, 6402 . Fax: (08) 37244500
Email: phongkt-dbcl@uel.edu.vn
Fanpage: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

 

 

   FANPAGE

Tổng truy cập: 645,606