Quy trình nội bộ

Quy trình nội bộ Tổ khảo thí:
 - Quy trình In sao đề thi (tải file đính kèm tại đây)
 - Quy trình phúc khảo điểm thi hết môn (tải file đính kèm tại đây)
 - Quy trình quét và bàn giao điểm (tải file đính kèm tại đây)
 - Sổ theo dõi giao nhận đề thi (tải file đính kèm tại đây)
 - Sổ theo dõi in sao đề thi (tải file đính kèm tại đây)
Lưu ý: nhập mật khẩu để xem và tải về


  FANPAGE

Tổng truy cập: 525,406

43,608