Lịch thi chính thức HK2 năm học 2021-2022 - Hình thức thi tập trung

Phòng KT&ĐBCL thân gửi đến các bạn sinh viên lịch thi chính thức học kỳ 2 - năm học 2021 - 2022 diễn ra từ ngày 15/5/2022 đến ngày 19/6/2022.

Chi tiết lịch thi xem tại: Lịch thi chính thức HK02 năm học 2021-2022 hệ Chính quy

Xem lịch thi cá nhân tại: https://myuel.uel.edu.vn/

Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt và đạt được nhiều kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 này.

Lưu ý: Các bạn sinh viên lưu ý xem và nhớ giờ thi của mình để tránh đi thi nhầm giờ, nhầm phòng.  FANPAGE

Tổng truy cập: 625,569