Lịch thi cuối kỳ HK1 2019 - 2020 - Các môn học mà Khoa đăng ký tổ chức thi trước

[Thông báo - Lịch thi cuối kỳ HK 1 2019 - 2020]
"Các môn học mà Khoa đăng ký tổ chức thi trước"

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thân gửi đến các bạn sinh viên thông báo "Lịch thi cuối kỳ Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 (cập nhật ngày 30/10/2019), ngày thi 25/11/2019 và 29/11/2019 - Hệ ĐH Chính quy"

Các bạn xem online lịch thi tổng hợp tại đây: https://drive.google.com/…/1MLYKjQbJwkH4pJ05s8EM10A4Z…/view…

Xem Lịch thi cá nhân (danh sách thi) chi tiết tại trang http://myuel.uel.edu.vn/

Trân trọng.

P/s: Lịch thi chính thức học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 dự kiến tổ chức từ ngày 16/12/2019 đến ngày 04/01/2020.  FANPAGE

Tổng truy cập: 396,881

32,276