Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Phòng KT&ĐBCL thân gửi đến các bạn sinh viên lịch thi chính thức học kỳ 2 - năm học 2020 - 2021 diễn ra từ ngày 18/5/2021 đến ngày 09/6/2021.

Chi tiết lịch thi xem tại: Lịch thi chính thức học kỳ 2 năm học 2020-2021 - Lần 2

Xem lịch thi cá nhân tại: https://myuel.uel.edu.vn/

Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt và đạt được nhiều kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2 này.

Lưu ý: Các bạn sinh viên lưu ý xem và nhớ giờ thi của mình để tránh đi thi nhầm giờ.  FANPAGE

Tổng truy cập: 564,864