Thông báo về phương án tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo kế hoạch học tập năm học 2020-2021, Nhà trường triển khai các phương án tổ chức kiểm tra đánh giá môn học theo các phương thức trên cơ sở đảm bảo tính hiệu quả, khách quan, công bằng và phản ánh chuẩn đầu ra của môn học. Để các phương án triển khai đồng bộ và thông suốt, Phòng KT&ĐBCL kính gửi đến quý Thầy/Cô và các bạn sinh viên Công văn số 62/ĐHKTL ngày 04/12/2020 của Ban Giám hiệu về việc phương án tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Công văn về việc phương án tổ chức thi kết thúc môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021.PDF  FANPAGE

Tổng truy cập: 515,592

42,817