Ban Giám hiệu làm việc với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

       Sáng ngày 07/4/2021, Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế - Luật đã có buổi làm việc với phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

       Về phía Ban Giám hiệu, có:

       - PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng

       - PGS. TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng

       - PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng

       Về phía Phòng KT&ĐBCL, có:

       - TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng

       - ThS. Nguyễn Minh Trí – Phó Trưởng phòng

       - Cùng các Thầy/Cô là chuyên viên của phòng.

       Tại buổi làm việc, TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL đã báo cáo kết quả hoạt động của phòng trong năm 2020; trình bày Kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ trọng tâm gắn với thực hiện tự chủ bắt đầu từ năm 2021 và đề xuất kiến nghị Ban Giám hiệu xem xét, chỉ đạo thực hiện một số tồn tại, vướng mắc của Phòng.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

       Sau khi nghe TS. Nguyễn Vũ Phương trình bày các nội dung liên quan đến hoạt động Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, lần lượt các thầy trong Ban Giám hiệu đã có những nhận xét góp ý và đặt câu hỏi để cùng thảo luận với Lãnh đạo và chuyên viên phòng KT&ĐBCL.

 

Các Thầy/Cô tham gia thảo luận tại buổi làm việc

 

Các Thầy/Cô tham gia thảo luận tại buổi làm việc

 

       Sau khi nghe các thành viên phát biểu, PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng đã có những kết luận để giải quyết trực tiếp một số nội dung kiến nghị, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới phòng KT&ĐBCL cần tập trung triển khai một số công việc trọng tâm liên quan đến công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng như:

       - Phòng cần rà soát lại vị trí việc làm theo yêu cầu nhiệm vụ của phòng gắn với thực hiện tự chủ đại học.

       - Xây dựng đề án về việc cải thiện vị trí xếp hạng lĩnh vực Kinh doanh và Kinh tế.

     - Xây dựng lộ trình rõ ràng trong việc thực hiện đánh giá chương trình đào tạo nội bộ, hướng đến đánh giá chính thức.

       - Phòng KT&ĐBCL làm đầu mối trong cung cấp thông tin dữ liệu toàn Trường.

 

Các Thầy/Cô chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Giám hiệu

 

Thông tin và hình ảnh: Phòng KT&ĐBCL tổng hợp  FANPAGE

Tổng truy cập: 660,265