Cuộc họp lấy ý kiến bố trí nhân sự các tổ thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo

Cuộc họp lấy ý kiến bố trí nhân sự các tổ thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục
Ngày 28/11/2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến kế hoạch triển khai công tác tự đánh giá cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA và bố trí nhân sự các tổ thực hiện do PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng chủ trì. Tham dự cuộc họp là đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm, Thư viện, VP Chuyên san, VP Công đoàn, VP Đoàn – Hội, các khoa và bộ môn. 
Cuộc họp nhằm lấy ý kiến của lãnh đạo các các Phòng ban, Trung tâm, Thư viện, VP Chuyên san, VP Công đoàn, VP Đoàn – Hội, các khoa và bộ môn về cách thức triển khai và tiến trình thực hiện tự đánh giá cơ sở đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA để đến 2020 đánh giá ngoài chính thức AUN.
Một số hình ảnh của cuộc họp: 


PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại cuộc họp.TS Lê Tuấn Lộc – Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại cuộc họp.TS. Nguyễn Vũ Phương trình bày dự thảo kế hoạch triển khai và bố trí nhân sự các tổ thực hiện công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.
  FANPAGE

Tổng truy cập: 374,012

35,460