Cuộc họp lấy ý kiến xây dựng đề án cơ sở dữ liệu toàn Trường

Cuộc họp lấy ý kiến xây dựng đề án cơ sở dữ liệu toàn Trường
Ngày 30/11/2018, Trường Đại học Kinh tế - Luật, đã tổ chức cuộc họp lấy ý kiến về việc xây dựng đề án cơ sở dữ liệu toàn Trường, do PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện chủ trì, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm, Thư viện và chuyên viên phụ trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị.
Cuộc họp nhằm lấy ý kiến của lãnh đạo các Phòng ban, Trung tâm, Thư viện và chuyên viên phụ trách đảm bảo chất lượng tại các đơn vị về việc xây dựng đề án cơ sở dữ liệu toàn Trường. 
Sau phần trình bày dự thảo đề án cơ sở dữ liệu chung của Trường và các ý kiến thảo luận đóng góp của các thành viên tham dự cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện – Phó Hiệu trưởng đã có kết luận thông qua đề án và tiến hành trong năm 2019. Đền án này rất quan trong trong việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong của Trường trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của cuộc họp: 

                   
 
                   


 
 


  FANPAGE

Tổng truy cập: 374,016

35,464