Đánh giá ngoài nội bộ theo chuẩn AUN-QA chương trình Kiểm toán

Trong hai ngày 30 – 31.05.2019, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã đón đoàn đánh giá ngoài nội bộ của ĐHQG TP.HCM do PGS.TS Lê Ngọc Quỳnh Lam làm trưởng đoàn đến đánh giá chương trình Kiểm toán theo tiêu chuẩn AUN-QA. 
Trong 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã thực hiện các nội dung như: rà soát toàn văn báo cáo tự đánh giá và các minh chứng kèm theo; phỏng vấn ban chủ nhiệm Khoa, đại diện Hội đồng khoa học Khoa, Trưởng Bộ môn; phỏng vấn giảng viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng; kiểm tra tình hình cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu,…
Kết thúc 02 ngày làm việc, đoàn đánh giá đã đưa ra những nhận định ban đầu về kết quả cùng những góp ý để nhà trường cải thiện nhằm tiến tới đánh giá ngoài chính thức theo tiêu chuẩn AUN-QA chương trình Kiểm toán dự kiến vào năm 2020.Đoàn đánh giá ngoài làm việc với Khoa Kế toán - Kiểm toán.


Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Khoa Kế toán - Kiểm toán.Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng các cựu sinh viên tham gia phỏng vấn.Đoàn đánh giá ngoài chụp hình lưu niệm cùng các giảng viên tham gia phỏng vấn.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 356,511

59,361