Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Kinh tế - Luật lần 02

        Vào ngày 08/10/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần 02 – hình thức họp trực tuyến với sự tham gia của 25 Thầy/Cô là thành viên hội đồng ĐBCL, trong đó: thầy PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng, thầy PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch thường trực, thầy PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh – Phó Hiệu trưởng – Phó Chủ tịch Hội đồng và 22 Thầy/Cô là Ủy viên hội đồng ĐBCL Trường.

 

PGS. TS Nguyễn Tiến Dũng – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng phát biểu khai mạc phiên họp

 

        Trong 9 tháng đầu năm 2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã nhận được kết quả đánh giá ngoài chính thức chương trình Hệ thống thông tin quản lý với kết quả đạt; Thực hiện đánh giá ngoài chính thức chương trình Kiểm toán (từ ngày 6-10/9/2021); và tiếp tục các bước chuẩn bị cho hoạt động tự đánh giá và đánh giá ngoài nội bộ cấp ĐHQG-HCM chương trình Thạc sỹ Luật kinh tế (tháng 11/2021);

 

TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trình bày dự thảo Chiến lược ĐBCL giai đoạn 2021-2025

 

        Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch tự đánh giá CTĐT theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA 4 chương trình đào tạo (Kinh tế quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Marketing). Tiến độ thực hiện: các Khoa đang trong giai đoạn chỉnh sửa báo cáo lần thứ 3 sau khi nhận được tư vấn, góp ý lần 2 từ Phòng KT&ĐBCL.

        Trường đã thực hiện kế hoạch tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá CSĐT theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA (bản tiếng Việt) gửi ĐHQG-HCM góp ý nhận xét, Tổ biên tập đã hoàn thành rà soát và viết lại báo cáo và gửi các Tổ thực hiện thu thập minh chứng trong 3 tháng cuối năm.

        Trường đã có kế hoạch triển khai thực hiện tự đánh giá việc thực hiện quy chế ĐBCLGD tại ĐHQG-HCM với sự tham gia của các đơn vị hỗ trợ đào tạo và đang trong quá trình hoàn thiện báo cáo tự đánh giá.

 

TS. Lê Hoành Sử - Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý tham gia góp ý tại phiên họp

 

        Mục tiêu chung đến năm 2025, công tác BĐCL tại Trường Đại học Kinh tế - Luật được triển khai toàn diện, hiệu quả, chuyên nghiệp và có tính hệ thống, hướng đến sự công nhận ở trong khu vực và quốc tế, trong đó tập trung vào việc hoàn thiện cơ chế, chính sách và các công cụ quản lý nhằm duy trì, cải tiến chất lượng; triển khai hiệu quả công tác KĐCL, xếp hạng ĐH quốc tế (theo chương trình hành động của ĐHQG-HCM); phát triển văn hóa chất lượng trong toàn Trường để nâng cao rõ nét chất lượng giảng dạy, học tập và nghiên cứu và phục vụ cộng đồng.

 

Quý Thầy/Cô tham dự phiên họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng lần 02

 

Thông tin và hình ảnh: Phòng KT&ĐBCL tổng hợp.



  FANPAGE

Tổng truy cập: 645,620