Tập huấn “Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0”

       Trong 02 ngày 16 và 17/12/2020, Phòng KT&ĐBCL đã tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0” cho hai Khoa: Kế toán – Kiểm toán và Luật kinh tế.

       Báo cáo viên khóa tập huấn gồm:

       1. TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL

       2. ThS. Nguyễn Minh Trí – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL

       Thành phần khóa tập huấn gồm Lãnh đạo và các thầy/cô hai Khoa Kế toán – Kiểm toán và Luật kinh tế.

       Sau khi nghe các báo cáo viên hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA 3.0, các thầy/cô 02 Khoa đã cùng nhau trao đổi thảo luận làm rõ từng tiêu chí để phục vụ công tác viết báo cáo tại Khoa được hiệu quả và đạt kết quả tốt.

       Một số hình ảnh khóa tập huấn:

 

TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL – Báo cáo viên khóa tập huấn

 

ThS. Nguyễn Minh Trí – Phó Trưởng phòng KT&ĐBCL – Báo cáo viên khóa tập huấn

 

Các thầy/cô Khoa Kế toán – Kiểm toán và Khoa Luật kinh tế tham dự tập huấn ngày 16/12/2020

 

Các thầy/cô Khoa Kế toán – Kiểm toán và Khoa Luật kinh tế tham dự tập huấn ngày 17/12/2020

Bài viết và hình ảnh: Phòng KT&ĐBCL tổng hợp.  FANPAGE

Tổng truy cập: 461,547

37,979