Tập huấn “Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA”

Nhằm tập huấn cán bộ giảng viên phụ trách các Khoa hiểu rõ chi tiết về bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA; Hiểu rõ cách viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA; Nhận biết các minh chứng cốt lõi đáp ứng các tiêu chí trong bộ tiêu chuẩn này. Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA” trong 03 ngày 27, 28 và 29/5/2020.
Khóa tập huấn có sự tham gia của PGS.TS Lê Vũ Nam – Phó Hiệu trưởng, Lãnh đạo các Khoa, Tổ Đảm bảo chất lượng của Khoa, các giảng viên tham gia viết báo cáo tự đánh giá, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
Báo cáo viên khóa tập huấn là TS. Phạm Thị Hương – Giám đốc Trung tâm Đánh giá – Kiểm định chất lượng giáo dục và Hợp tác quốc tế, Viện nghiên cứu giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TP. HCM.
Một số hình ảnh của hoạt động tập huấn:

PGS. TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật
phát biểu khai mạc khóa tập huấn


TS Nguyễn Vũ Phương – Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng
phát biểu tại khóa tập huấn


TS Phạm Thị Hương – Báo cáo viên lớp tập huấn


TS Phạm Thị Hương – Hướng dẫn các Thầy/Cô làm bài tập

Khung cảnh khóa tập huấn

Các Thầy/Cô trao đổi bài tập

PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật
tặng hoa cảm ơn TS Phạm Thị Hương – Báo cáo viên khóa tập huấn


TS Phạm Thị Hương trao giấy chứng nhận cho các Thầy/Cô hoàn thành khóa tập huấn


PGS.TS Lê Vũ Nam - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Luật trao giấy chứng nhận các Thầy/Cô
hoàn thành khóa tập huấn

Thông tin và hình ảnh: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng


  FANPAGE

Tổng truy cập: 403,588

28,388