Tập huấn viết báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA

       Trong 03 ngày 23, 24 và 25/3/2021, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức Chương trình tập huấn viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.

       Mục tiêu của khóa tập huấn:

       -  Tập huấn cán bộ giảng viên phụ trách các Khoa, các đơn vị hỗ trợ đào tạo hiểu rõ chi tiết về các yêu cầu bộ tiêu chuẩn kiểm đinh FIBAA.

       - Thực hành viết báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn kiểm định FIBAA.

       - Nhận biết các minh chứng cốt lõi đáp ứng các tiêu chí của bộ tiêu chuẩn FIBAA.

       Khóa tập huấn góp phần nâng cao năng lực trong công tác kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo Bộ tiêu chuẩn FIBAA đối với các khối ngành: Quản trị, Kinh tế, Luật và KHXH&NV. Tham gia chương trình tập huấn gồm thầy, cô các Khoa: Quản trị kinh doanh, Kinh tế đối ngoại, Hệ thống thông tin; Các phòng ban thuộc Trường: Tổ chức – Hành chính, phòng Đào tạo, Quan hệ đối ngoại, Kế hoạch – Tài chính, Quan hệ doanh nghiệp, Cơ sở vật chất, Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thư viện, Trung tâm truyền thông và Tư vấn tuyển sinh…

       Tại hội nghị tập huấn, các thành viên tham dự đã được nghe TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL – Báo cáo viên khóa tập huấn trình bày các nội dung:

       - Bộ tiêu chuẩn của FIBAA

       - Hướng dẫn quá trình kiểm định

       - Phụ lục đính kèm Báo cáo tự đánh giá

       - Hệ thống minh chứng

 

 

TS. Nguyễn Vũ Phương – Trưởng phòng KT&ĐBCL – Báo cáo viên khóa tập huấn trình bày nội dung Bộ tiêu chuẩn FIBAA

 

       Sau khi nghe TS. Nguyễn Vũ Phương trình bày các nội dung Bộ tiêu chuẩn FIBAA: Các thầy, cô tiến hành làm việc nhóm và viết những nội dung chính theo tiêu chí được phân công kèm theo nội dung minh chứng. Sau đó các nhóm lần lượt trình bày kết quả thực hành.

 

Các Thầy, Cô Khoa Quản trị kinh doanh làm việc nhóm tại lớp tập huấn

 

 

Các Thầy, Cô Khoa Hệ thống thông tin làm việc nhóm tại lớp tập huấn

 

 

Thầy/cô các phòng ban trực thuộc Trường tham gia khóa tập huấn 

 

Đại diện Khoa Quản trị kinh doanh trình bày các nội dung theo tiêu chí được phân công

 

Đại diện Khoa Hệ thống thông tin trình bày các nội dung theo tiêu chí được phân công

 

       Bên cạnh đó, các nhóm cũng nhận được các góp ý, tư vấn của TS. Nguyễn Vũ Phương cho báo cáo tự đánh giá liên quan đến các hoạt động: Lập kế hoạch chi tiết về chương trình làm việc, các giai đoạn viết báo cáo, thu thập minh chứng và cập nhật số liệu báo cáo, nhấn mạnh tính quốc tế hóa trong chương trình đào tạo…

 

Các Thầy/ Cô chụp ảnh lưu niệm

 

Thông tin và hình ảnh: Phòng KT&ĐBCL tổng hợp  FANPAGE

Tổng truy cập: 660,239