Trường Đại học Kinh tế - Luật có thêm chương trình đạt chuẩn AUN-QA

Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM vừa nhận được kết quả của đợt giá AUN-QA vào đầu tháng 1 năm nay đối với chương trình Kinh tế và Quản lý công. 
Theo đó, chương trình Kinh tế và Quản lý công của Trường được đánh giá đạt chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. 
Hiện nay, Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM có 07 chương trình đạt chuẩn AUN-QA, bao gồm: Kinh tế học, Kinh tế đối ngoại, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Luật dân sự, Kinh tế và Quản lý công. 


     

Đoàn đánh giá QUN-QA làm việc tại Trường ĐH Kinh tế - Luật vào tháng 01.2019.


  FANPAGE

Tổng truy cập: 374,030

35,478