Thông báo điểm thi tốt nghiệp lớp B15503.DNA – Lần 1 thi ngày 02/06/2019

Phòng KT&ĐBCL kính gửi quý Anh, Chị sinh viên hệ VHVL-BH-TC điểm thi tốt nghiệp lớp B15503.DNA - Lần 1 - thi ngày 02/06/2019.

Môn Chuyên ngành:
   

Môn Cơ sở:
   

   
Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo làm đơn đăng ký theo mẫu (file đính kèm bên dưới) và nộp lệ phí:
- Thời gian nhận đơn: 24/06/2019 đến 01/07/2019
- Lệ phí: 70.000đ/Môn
- Địa điểm nộp đơn: Liên hệ cán bộ quản lý lớp B15503.DNA - Thấy Sơn. SĐT: 0788799979

Mẫu đơn đăng ký phúc khảo:
   


  FANPAGE

Tổng truy cập: 515,632

42,857